Att vilja ge något tillbaka till omvärlden har blivit allt mer vanligt för framgångsrika företag. Ökad transparens och en välinformerad kundbas ställer ökade krav på företag att bedriva sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta brukar kallas för Corporate Social Responsibility(CSR). CSR består av mer än bara att donera delar av företagets vinst men donationer kan vara en viktig del av företagets CSR-strategi förutsatt att det sker på rätt sätt.

Även för privatpersoner är välgörenhet mycket vanligt, när man har nått en position i livet där man känner sig finansiellt trygg och vill skänka tillbaka är det naturligt att man letar efter ett behjärtansvärt ändamål att skänka pengar till. Somliga engagerar sig så mycket att man även vill involvera andra i att samla in pengar till exempel bland vänner och på sin arbetsplats.

Att tänka på för företag vid donation av pengar

Så vad ska man tänka på när man letar efter en lämplig välgörenhetsorganisation att donera pengar till?

Att tänka på för privatpersoner

En privatperson som donerar pengar gör oftast detta mer spontant men även om man inte representerar ett företag med sin donation är det ändå viktigt att man tänker sig för en extra gång innan man skänker pengar. Detta både för att pengar man skänker ska göra så stor nytta som möjligt men också för att man själv inte ska drabbas av obehagliga konsekvenser.

Fördelar med välgörenhet

När välgörenhet görs på rätt sätt upplevs den som en en förlängning av ditt företags identitet. Det är viktigt att välgörenheten inte känns som något externt som ditt företag bara gör för att bättra på sin image och göra ett avdrag i bokföringen. Företag som är framgångsrika med att uppnå detta kan uppleva många positiva effekter. Välgörenhetsarbetet kan leda till att företagets övriga marknadsföring blir effektivare. Nya affärsmöjligheter kan öppna sig när företagets image förbättras och det kan även bli lättare att rekrytera ny kunnig personal som vill arbeta för ett ansvarstagande företag.

Det är därför välgörenhetsarbete bör vara en självklarhet för de flesta företag som går med vinst. Man bör ta sin tid, fundera vad för slags välgörenhet som känns bäst och leta efter ett syfte man känner sig engagerad i och ta kontakt med flertalet organisationer tills man hittar det rätta alternativet.

För privatpersoner handlar det oftast mer om att man får ett ökat välbefinnande av att känna att man delar med sig till något man tror på men man bör också ta chansen att verkligen personligen engagera sig i et man skänker pengar till. Det kan finnas intresseföreningar och liknande för ändamålet som man kan passa på att gå med i. Detta gör donationerna till mer än bara en donation av pengar utan något som du verkligen kan känna dig nöjd med i både hjärta och hjärna.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.