Även då jag har svårt att läsa Urdu, så försöker jag ändå läsa Arif Kisanas artiklar på Urdu. En sådan artikel som jag läste häromdagen var om Ramadan. När jag läste den tyckte jag att många punkter var väldigt viktiga för oss alla att veta. Därför försöker jag här nu översätta denna på svenska för er som inte kan läsa urdu.

Den heliga månaden Ramadan har anlänt. Den unika egenskapen hos religionen Islam är att GUD gett oss en årlig utbildning för hans anhängare där det infaller disciplin och utbildning. Tillsammans skapade stark social atmosfär och närhet till gryning och solnedgång. När familjemedlemmarna sitter på samma plats båda gångerna på Seher och Iftar blir familjelivet mycket trivsam. Ökningar under Ramadan av religiösa aktiviteter och religiösa dyrkan växer allt närmare. Kanske är detta inte den vanliga känslan av den andliga aspekten av religion. Där fastan hjälper människan att avstå från onda gärningar, hjälper den även att bilda en positiv inverkan på den mänskliga kroppen och själen. Vilket bidrar till tålamod, osjälviskhet, uppoffring och återhållsamhet. Eftersom fastan gör att vår uppmärksamhet till mat och dryck inte signalerar till hjärnan, får HUNGER CENTER inga motiv i åtanke vilket gör att vi inte känner hunger och törst såsom är vanligt under andra dagar. Detta kan man kalla naturligt tålamod. Europeiska kollegor som arbetar med oss blir oftast förvånad men ändå respekterar denna plötslig förändring under Ramadan. Nordeuropeiska länder, däribland Sverige, Finland, Norge och Island är faste perioden mer än tjugo timmar, detta är det längsta fasta tider över hela världen. Vissa områden i regionen nordpolen är begreppet dag och natt lika. På grund av detta kommer oftast frågan upp om man kan fasta enligt andra länder som till ex. Makkah eller Istanbul, eller om man kan fasta under 16 timmar. fastan är inget namn för självsvält som kan utföras enligt vissa timmar eller länder. Bön och fasta tider är enligt lokaltid och Allah har fastställt fastan från gryning till kväll, så hur kan vi då ändra på det. Ijtihad gör endast på sådan som inte nämns i Koranen, men det som nämns tydligt i Koranen kan ingen ändra. Lösningen på detta finns redan i Koranen i Surah Baqarah där nämns sjuka, resenärer och de som har svårt att fasta. Enligt Europeiska Fatwa Rådet, länder där det är svårt att avgöra dag o natt och väldigt långa dagar förekommer eller om du har ett svårt psykiskt påfrestande arbete infaller du under kategorin ovan. Här är ett viktigt faktum att även om det är långa dagar i länderna i norra Europa, men då klimatet är behagligt är det inte svårt att fasta och även barn kan oftast också göra det. Under denna heliga månad fick vi även Allahs gåva Koranen till mänskligheten. Därför när Ramadan månad är slut firar vi Eid ul Fitr till glädjen att få Koranen och detta nämns i Surah Younus. Ingen annan religion utövar fasta på så sätt som islam där du får utbildning inom disciplin och tålamod, oftast glömmer vi att fastan är inte bara handlar om att avstå från mat och dryck, utan det viktigaste av allt är att avstå från onda gärningar, lögn etc. Oftast håller vi oss till detta under månaden ramadan, men vi bör även utföra och tänka efter detta även de övriga 11 månader av året. Vi utöver fastan oftast endast som en traditionell plikt och glömmer att som en muslim gäller dessa plikter under hela året och denna månad är endast en upplärnings period för resten av året.
Vi bör ställa oss själva en fråga, varför är det så mycket elände värden runt? Kanske är det vi muslimer som gör allt enligt plikt och seder men inte med känsla. Under denna månad bör vi med hela hjärtat be för alla som är behövande, underkuvade och tvingade människor världen rund att må Allah hjälpa dessa människor i hela världen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.