Kulturella Kläderna i Pakistan

När världen skapades fanns ingen sådan sak som kultur. Människor tillkallade varandra som “människor”. Alla delade samma samhälle, livsstil och civilisation som en del av en och samma ras “människan”. Men när världen gick framåt insåg man skillnaderna mellan bland varandra som sedan delade samhället i olka kast, trosbekännelse, civilisationer och kulturer. Idag bor vi […]