Kashmirutskottet har genomfört alla arrangemang för valet i Sverige och kandidaterna är engagerade i sina kampanjer för att så många röster som möjligt. Denna kampanj har trätt in i sista fasen och den nya presidenten kommer att väljas den 18 mars för de kommande närmaste två åren Valberedningens kommissionsledamot Arif Mahmood Kisana, berättade för utskottet att den slutgiltiga förteckningen över kandidater har utfärdats, enligt vilken Barkat Hussain kommer att väljas, eftersom ingen annan kandidat har lämnat in sin nominering.

Det finns tre kandidater till vicepresidenten
Chaudhry Zafar
Sarfraz Talib
Shahzad Malik

General Sekreterare
Muhammad Javed
Tamur Aziz

Informationsekreterare
Amer Jabbar
Zakia Mirza

Cheif Organiser
Amer Nadeem
Faisal Mahmood

Dessa val kommer att hålla Kungshamravägen 1, 17070 Solna klockan 1500 den 18:e mars 2018.

One Response

  1. Thank you for Information. I really hope and wish that the righteous person wins. I believe all the Candidates are educated enough and are sincere towards this important post.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.