Kom så gör vi något, försök och kom till någons nytta

Visa vägen till det rätta, ge barnet en skolväska

Visa någon en vägledning, gör så att någon får husets nytta

Ibland behövs det tankebana, Ibland behöver man göra nytta

Kom så gör vi något, försök och kom till någons nytta

 

Gudomliga maten får du aldrig, epoken kommer att nedsätta varandra

Den som väcker sig själv, gör sin egen nytta

Struntprat ger aldrig någon nytta.

Du är den ända som kan ge nytta, Du är den ända som kan förändra

Kom så blir vi lärorika, försök och kom till någons nytta.

 

Skriven av Säf-ul-Wahab Ansari

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.