Den Pakistanska välkända organisationen Akhuwat foundation har blivit godkänd som ett insamlings organisation i Sverige med namnet Akhuwat Sweden och har blivit registrerat hos Skatteverket och har nu ett officiellt organisationsnr 802517-4247. Detta är den enda Pakistanska organisation som har registrerats i Sverige. Chariman Dr. Amjad Saqib av Akhuwat har också utsett organisationens olika rolller där av president Arif  Kisana, vice president Barkat Hussain, general sekreterare Abrar Akbar, joint sekreterare Sajila Arif och Finans sekreterare Mirza Kaiser Mahmud.

Akhuwat foundation är den största organisation som under ledning av Dr. Amjad Saqib beviljar lån utan ränta runt om hela världen. Akhuwat har kunnat ge ekonomisk stöd och hjälp till organisationer med nya  ideer samtidigt som man nu lägger grunden för Akhuwat universitet där det kommer att erbjudas gratis högutbildning till de behövande.
Det är ett stort steg för Akhuwat att ha registrerats inom Sverige som i sin tur kommer att kunna hjälpa skandinaviska boende att på ett enkelt sätt donera pengar till organisationen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.