Bästa träningen för hjärnan- vad är det?
Vad tror ni stärker hjärnan mest?
Korsord, Sudoky eller fysisk aktivitet?

Rätt svar är fysisk aktivitet!

När du löser korsord blir du bättre på att lösa korsord, samma sak gäller sudoky – du blir garanterat bättre på sudoky! Vilket är jättebra om man nu vill bli bättre på korsord och sudoky.
Men det finns ingenting i forskningen som har visat på att hjärnan stärks – att vi får bättre kognitiva funktioner av att lägga tid på korsord eller sudoky.
Någonting som däremot blytung forskning visat stärker hjärnan är fysisk aktivitet – & det rejält!

Varför blir det så? Varför stärks vår hjärna av att vi rör på oss?
Bästa svaret får ni om ni läser böckerna “Hälsa på recept av Anders Hansen & Carl Johan Sundberg eller Hjärnstark av Anders Hansen.

En liten sammanfattning av boken “Hjärnstark” kan jag ger er här:

Under mänsklighetens historia har det varit en överlevnadsfördel att vara i rörelse. Både när vi jagade föda, för att överleva en attack eller då vi utforskade våra omgivningar för att finna nya boplatser & jaktmarker där våra chanser för överlevnad ökade. Vi belönas än i dag (då vår hjärna fortfarande befinner sig på stenåldersstadiet) av att vara i rörelse. Rörelser sätter igång olika processer där hjärnan badar i en lösning av näring & tillväxtfaktorer som leder till nybildning av hjärnceller. Men för att dessa nya hjärnceller ska överleva krävs det stimulans. Alltså räcker det inte med endast att vi försätter vår kropp i rörelse & tro att det ska räcka för förbättrade kognitiva funktioner. Nej! Vi behöver en stimulerande miljö för att hjärncellerna ska överleva. Även detta är ur ett evelutionärt perspektiv

logiskt: Vi rörde på oss för att upptäcka saker, utforska, jaga föda, springa från faror… Allt detta krävde koncentration, kreativitet – en väl fungerande hjärna. Alltså hänger rörelse & stimulans ihop. Om vi bara rör på oss, låt oss t.ex. säga att vi liksom hamstrar i en bur, bara springer runt i ett ekorrhjul flera timmar om dagen, utan övrig stimulans, kommer vår hjärna skapa nya hjärnceller, men eftersom vi inte får direkt nytta av dom, dör dom – dom fyller ingen funktion.

Hjärnan kommer tolka dessa som överflödiga & ta onödig energi att hållas vid liv, eftersom vi inte behöver dom för att öka våra chanser att överleva. Dvs. vi behöver inte bli mer intelligens, det finns ingenting i vår omgivning som kräver extra hjärnkapacitet för vår överlevnad.

På vilket sätt stimulerar mentalt då en promenad (eller ännu bättre en löprunda då du får upp flåset som har visat sig ännu mer kraftfullt för hjärnan) mer än korsord?

1. Du försätter din kropp i rörelse
2. Du ger hjärnan mer stimulans.
* Korsord stimulerar språkcentrum i hjärnan, inte mycket mer
* promenaden stimulerar syn, hörsel, balans, orienteringsförmåga, motorik etc. & kanske du möter någon på promenaden, eller ännu bättre promenerar tillsammans med någon & vips stimulerar du hjärnan ännu mer genom att vara social!

Det krävs med andra ord helt andra mentala processer för hjärnan vid promenad än vid lösning av korsord. Springer du & på så sätt ökar pulsen blir resultatet ännu större. Ägnar du dig åt någon ansträngande sport (tennis t.ex.) blir de mentala processerna i kombination med ökad rörelse, ännu mer kraftfulla.

Summa summarum:
Träning gör att du mår bättre psykiskt, blir mindre stresskänslig, förbättrat minne, ökad kreativt & förbättrad koncentration.

Varför känner inte alla till detta då? Forskarvärlden har känt till vilka enorma fördelar fysisk aktivitet har haft på oss människor i många många år. För att citera läkekonstens fader Hippokrates:

“Walking is man’s best medicine”

Redan för 2500 år sedan kände man till vilka hälsovinster fysisk aktivitet gav. Fast då kunde man inte konkret undersöka hälsovinsterna på cellnivå, vilket är möjligt idag.

Med risk för att ni anser mig vara aningen konspiratorisk misstänker jag att det har med pengar att göra.

Läkemedelsindustrin tjänar miljarder på mediciner. Vilken industri tjänar pengar på att vi snör på oss joggingskorna & ger oss ut i löpspåret? Knappast läkemedelsindustrin! Forskning på fysisk aktivitet får inga pengar för varken forskning eller medialt utrymme. Dessutom är det troligen mer fantasikittlande att läsa om högteknologiska piller som (med klent vetenskapligt stöd) kan ge en minnesboost trots att fysiskt aktivitet slår vilket piller som helst med hästlängder när det gäller att boosta tankeapparaten.
Media vill sälja! & då väljer de nyheter som läsarna vill läsa! Hi tech säljer mer än en promenad. Oavsett hur mycket mer effektivt en promenad är, tyvärr!

Lite forskning:
Vårt minnescentrum hippocampus krymper i takt med att vi åldras, ca en procent per år. Det börjar nån gång vid 25 års ålder. Takten ökar ju äldre vi blir.
Ett forskarlag från USA undersökte 120 personers hippocampus storlek vid två tillfällen med ett års mellanrum. Dessa personer delades upp i två grupper. En av gruppen fick ägna sig åt regelbunden lugn aktivitet typ streching där pulsen inte steg. Den andra gruppen fick regelbundet konditionsträna.

Vad hände?
För gruppen som konditionstränat hade hippocampus inte krympt utan faktiskt vuxit i snitt med hela 2 %! & ju bättre kondition deltagarna individuellt i gruppen hade fått desto mer hade deras hippocampus vuxit. För kontrollgruppen hade hippocampus krympt med i snitt 1,4%.

Vad hade konditionsgruppen då behövt göra för att få denna effekt? Sprungit flera timmar om dagen med konstant “blodsmak” i munnen?
Nej!
En 40 minuters rask promenad, tre gånger i veckan!!

Det verkar som att du inte bara bromsar hjärnans åldrande, utan även vända hjärnans åldrande, göra den yngre genom några raska promenader i veckan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.