Pakistanska lastbilar är inte bara är ett fordon utan ett rullande konstgalleri

Inget land i hela världen smycker och pryder sina fordon med så mycket kärlek och omsorg som i 🇵🇰 Pakistan. Pakistansk Truck Art är det som har gett Pakistan en helt annan syn runtom hela 🌎världen. Truck Art är den  konst som har visat den artisiska sidan av Pakistan i hela världen. Denna konst är […]

Incredible Universe : Vol.1 Size Does Matter

This is planet earth our home, where all humanity exists. Thousands of religions, economies, national heroes, murderers of humanity, all kings and all poor who exist or ever existed, all wonders, all is planet’s tale. Our earth is 20 billion, trillion times bigger than the size of a person. Whereas, the sun is million times […]