På inbjudan av utrikesdepartementet kommer den tidigare rådgivaren i Kashmir-kommittén, Barkat Hussein och före detta generalsekreterare Dr. Arif Mahmood Kisana att träffa viktiga statstjänstemän för samtal. Mötet äger rum torsdagen den 22 augusti i utrikesministeriets huvudkontor. Svenska myndigheter är mycket oroade över den svåra situationen i delstaten Jammu och Kashmir, särskilt den mänskliga tragedin som uppstår genom utegångsförbud, och i detta avseende har de bjudit in Kashmiris ledare att träffas för samtal.

Under mötet kommer det att diskutera den historiska bakgrunden till Kashmir och eventuellt stöd från Sverige i den aktuella situationen. Det bör noteras att Sverige har varit associerat med Kashmir sedan starten och dess styrkor är stationerade i delstaten Jammu och Kashmir under FNs flagga. Sverige har spelat en viktig roll för att lösa många globala tvister och det skulle föreslås för Sverige att göra detsamma för Kashmirs lösning. Innan detta möte kommer en delegationen med två ledamöter som består av rådgivare Barkat Hussain och Dr. Arif Kisana och Anna Sundstöm, generalsekreterare för Olaf Palme International Center att träffas den 21 augusti, för att informera om situationen, utegångsförbud, arresteringar och indiska grymheter i delstaten Jammu och Kashmir.
De svenska myndigheterna kommer också att uppmärksammas om den militära ledaren Yassin Malik och andra ledare och politiska aktivister fängslade i indiska fängelser.

Amnesty International, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, UNHCR och andra organisationer och nyckelpersoner i Stockholm kommer också att kontaktas för att informera dem om oroligheterna och situationen för folket i Jammu och Kashmir. Möjligheterna att kunna hitta en lösning kommer att utforskas.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.