I dagens samhälle där vi leder oss fram i utvecklingen, där får vi också möta stora svårigheter i olika delar av världen. männniskor runt i världen som jobbar för klimatkriser, människorätt, barn rätt mm gör sin röst hörd för rättigheter. Det viktigaste i det hela är att ditt syfte är klar och din  röst når de berörda som ligger i makten för att ändra något. För detta syfte arrangerade Swedish Institute of Islamic Science en konferans idag.  Där olika talare med bakgrunden som journalist, professor från Karolinska institutet, skribenter, advokater, politiker och ledamöten från olika partier deltog.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att diagnostisera sjukdomen innan man kan börja medicinering. Därför arrangerades detta event för att ge en klar bild av Kashmir konflikten. Och för detta bjöds det in kunskaprika talare i dagens program som Dr. Baila Samreen, Dr. Arif Kisana, Barkat Hussain, Dr. Alia Amir som gav oss en klar helhet på både det historiska och nuvarande perspektiv på dagens situationen i Kashmir.

Hela världen sörger händelsen i Kashmir, det mest oacceptabla i det hela är att invånarna inte alls har någon kontakt med omvärlden pga stängda internet, telefon, media, sjukvård, apotek och livsmedelbutiker mm, det dagliga livet fungerar inte i Jammu Kashmir, är detta inte mot mänskliga rättigheter.?

Programmet avslutades med en gemensam åkallan i hopp om Jammu Kashmirs befrielse och de som mist livet i detta krig.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.