Enligt PM Imran khan och pakistanska regeringens Tweet har
Premiärminister Imran Khan haft ett telefon samtal i onsdags med Sveriges premiärminister Stefan Löfven.
Premiärministern betonade Indiens olagliga och ensidiga steg den 5 augusti för att ändra den omtvistade statusen för indiska ockuperade Jammu & Kashmir och för att ändra dess demografiska struktur. Han underströk att dessa åtgärder stred mot FN: s säkerhetsråds resolutioner och FN: s lagstiftning.
Premiärministern betonade de svåra mänskliga rättigheterna och den humanitära situationen och krävde omedelbart upphävande av lockdown och utegångsförbud som har pågått  i 45 dagar, avskaffande av restriktionerna för rörelse, tillhandahållande av tillgång till humanitära organisationer och respekt för Kashmirs folks rättigheter och frihet. Premiärministern betonade att det internationella samfundet måste uppmana Indien att uppfylla sina skyldigheter enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
Premiärminister Löfven uttryckte oro över situationen för de mänskliga rättigheterna och framhöll vikten av avskalning av situationen och lösning av frågor genom dialog.
De två ledarna enades om att hålla kontakten och fortsätta arbeta tillsammans för fred och stabilitet i regionen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.